Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH Gouda
In de lijst - logo

Inkomen

  • Aanvullend pensioen / eerder stoppen met werken
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Aanvullend pensioen / eerder stoppen met werken

Sommige mensen zouden wel willen werken tot hun tachtigste. Andere mensen stoppen liever op hun vijftigste. Hoe zit het met u?
Veel Nederlanders bouwen via hun werkgever een pensioen op. Maar weet u precies hoe uw pensioenregeling eruit ziet? Bouwt u wel een volledig pensioen op? Misschien bent u al wel een of meerdere keren van werkgever veranderd. Hoe zit het dan met uw pensioen? De kans is groot dat er een pensioengat is ontstaan. En hoe zit het met de AOW? Nu ontvangen alle Nederlanders vanaf hun vijfenzestigste verjaardag nog een AOW-uitkering. Misschien is er straks wel helemaal geen AOW-uitkering meer.

Allemaal dingen waar u niet dagelijks aan denkt. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar als u straks eerder wilt stoppen met werken, of als u uw pensioen wilt aanvullen, zult u daar toch tenminste een keer bij stil moeten staan. Hornes Assurantiën kan u daarbij helpen.

Wij kunnen uw pensioengat berekenen. Ook kunnen wij berekenen wat uw pensioentekort wordt, als u eerder stopt met werken. Om dat tekort op te vullen, zijn er een aantal mogelijkheden. Een van de meest bekende is de zogenaamde lijfrenteverzekering. Een belangrijk voordeel hiervan is: de fiscus betaalt mee!

We kunnen ons voorstellen dat u niet alles kunt overzien. De beste oplossing is om een afspraak te maken met een van onze adviseurs. Bel ons voor een afspraak op 0182-582888.

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Heeft u wel eens stilgestaan bij de mogelijkheid dat u of uw partner komt te overlijden? Het is geen prettig onderwerp, maar wel belangrijk om eens goed over na te denken. Wat zou dit betekenen voor de financiële zekerheid van uw nabestaanden? Wat zijn de gevolgen? Een goede verzekering kan veel onzekerheid voorkomen. Het vangnet van de overheid (Algemene Nabestaandenwet) is een oplossing die lang niet iedereen past.

De ANW-hiaat verzekering garandeert een goede financiële oplossing.

Let op: als u een ANW-uitkering ontvangt omdat u kinderen onder de 18 jaar verzorgt, bedenk dan dat de uitkering stopt, als het jongste kind 18 jaar wordt. Ook dan is een ANW-hiaat verzekering een goede oplossing.

Als u denkt dat u niet in aanmerking komt voor een volledige ANW-uitkering en dit is niet collectief verzekerd via uw werkgever, kunt u een offerte aanvragen of een afspraak maken.