Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH Gouda
In de lijst - logo

Personen

Aansprakelijkheidsverzekering

Uw hond die het buurmeisje bijt, uw kind dat een duur antiek beeld bij de buren omstoot, uzelf die even niet oplet en met de fiets andermans auto of caravan beschadigt. Over het nut van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (de AVP) kunnen we kort zijn: voor iedereen, ongeacht de leefsituatie, is deze verzekering onmisbaar. Het zijn niet alleen kinderen of loslopende honden die schade bij een ander veroorzaken. We hebben allemaal wel eens een ongelukkig moment en meestal loopt dat toch nog goed af. Maar soms gaat het echt mis en dan kan men u aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Op zo’n moment is het een hele geruststelling te weten dat u een aansprakelijkheidsverzekering heeft om de financiële klappen op te vangen. Niet alleen van materiële schade aan andermans spullen, maar ook van toegebracht letsel. Wij houden gewoon rekening met alle mogelijke situaties. Ongeacht of die het gevolg zijn van jeugdig enthousiasme van kinderen of van uw eigen dagelijkse doen en laten.

De dekking

Uitgebreide dekking
De aansprakelijkheidsverzekering is heel compleet en geldt wereldwijd. U verzekert uzelf als particulier (dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) tegen allerlei vormen van schade, waarvoor derden u aansprakelijk kunnen stellen. De dekking geldt ook wanneer u bijvoorbeeld spullen leent van de buren of bij een zogenaamde vriendendienst. Of in het geval dat uw kinderen vakantiewerk doen of een krantenwijk lopen. Behalve uzelf, de inwonende partner en de inwonende kinderen zijn zelfs eventueel huispersoneel en minderjarige logés onder deze verzekering verzekerd (uiteraard ook uw huisdieren).

De kinderen
De wetgever vindt dat kinderen van 14 jaar al heel bewust zijn in hun gedrag, maar als ouders weten wij wel beter. Enthousiasme, bravoure en baldadigheid liggen nog vaak dicht bijeen, met alle gevolgen van dien.

Uitbreidingsmogelijkheden
Jagersrisico: de jagers onder u kunnen de dekking tegen een meerpremie uitbreiden met het jachtrisico. De Jachtwet stelt namelijk een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Zonder bewijs van zo’n verzekering ontvangt u geen jachtakte.
Verhuur panden: verhuurt u één of meer panden, dan kunt u de dekking hiervoor tegen een geringe premietoeslag uitbreiden.

De voordelen op een rij

Wereldwijde dekking
De aansprakelijkheidsverzekering geldt wereldwijd. Dus ook in het buitenland hoeft u zich geen zorgen te maken over de vraag of u wel verzekerd bent.

Ook dekking voor schade bij vriendendienst
Vriendendiensten verlopen helaas niet altijd schadevrij. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt bij een vriendendienst, valt standaard onder de dekking.

Wel of geen eigen risico
De aansprakelijkheidsverzekering kent standaard geen eigen risico, zelfs niet als de schade wordt veroorzaakt door uw kinderen of u heeft daar specifiek voor gekozen. Wenst u een premievoordeel, dan kunt u vrijwillig kiezen voor een eigen risico. Van iedere schade zal dan eerst het eigen risico in mindering worden gebracht.

Rechtsbijstandverzekering

U hebt een koelkast en vriezer gekocht en deze blijkt bij het uitpakken thuis vol deuken en krassen te zitten. De gemeente besluit van het parkje vóór uw huis een flatgebouw te bouwen. U meldt zich met een sportblessure bij de EHBO en daar constateert men slechts een verstuikte enkel, terwijl deze naderhand gebroken blijkt. Dat krijgen waar u recht op hebt, het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar in de praktijk loopt het vaak heel anders. De kans dat u dan in een conflictsituatie terechtkomt, is groot. Die kans neemt alleen maar toe, daar we van steeds meer diensten gebruikmaken en ook nog veel mobieler worden. Bovendien geldt in onze samenleving steeds meer "het recht van de sterkste". Daarom is er de rechtsbijstandverzekering. Deze biedt u een team van juristen die nagenoeg elke zaak van A tot Z van u kunnen overnemen, met maar één doel: zorgen dat u uw recht krijgt. Zonder dat u zich hoeft te bekommeren om de kosten.

De dekking

Er is altijd een rechtsbijstandverzekering die precies past bij uw omstandigheden en uw wensen. Zo kunt u kiezen uit de Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren en de Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers.

De Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Deze voorziet u van bijstand in tal van conflicten waar u en/of uw gezin in betrokken kunnen raken. Bijvoorbeeld met uw buren, met leveranciers, de overheid, met uw werkgever of een aannemer. De dekking is op maat. U betaalt niet méér premie dan nodig. Zo krijgen alleenstaanden een premiekorting.

De Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers
Hiermee verzekert u zich van professionele rechtshulp bij alle zaken in het verkeer. Niet alleen als automobilist, motor- of bromfietsrijder, maar ook als voetganger en fietser of als passagier in een vliegtuig. Ook hier geldt een premiekorting voor alleenstaanden.

Geen kosten
De rechtsbijstandverzekering is een zogenaamde "naturaverzekering". Dit betekent dat u geen betaling hoeft voor te schieten. Juridische bijstand, de kosten van een procedure, alle inzet en expertise van de gespecialiseerde juristen en, als dat nodig is, de inzet van een externe deskundige zijn allemaal inbegrepen in uw rechtsbijstandverzekering. Voor u, uw gezin, uw uitwonende, studerende kinderen en zelfs uw reisgenoten op vakantie. En dat voor een jaarpremie die onder het gemiddelde uurtarief van de advocatuur ligt.

Wachttermijn
In bepaalde gevallen geldt een wachttermijn voordat de verzekering dekking biedt. Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat er geen sprake kan zijn van dekking wanneer u de behoefte aan rechtsbijstand al bij aanvang van de verzekering kon voorzien.

De voordelen op een rij

Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

Ruime dekking
De rechtshulp die de Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren biedt, staat duidelijk in de voorwaarden. Alles is gedekt, behalve een aantal met name genoemde uitsluitingen. We vermelden hier de belangrijkste: als u met opzet schade of een probleem veroorzaakt; als u een geschil hebt over zaken die u verhuurt; als u een auto koopt bij een niet-erkende dealer. Bij echtscheiding hebt u alleen recht op een eenmalig advies. Voor statutair directeuren hebben wij een aparte rechtsbijstandverzekering. Verder wordt geen rechtsbijstand verleend in conflicten die te maken hebben met vermogensbeheer en fiscus. Wilt u hiervoor toch dekking, dan sluit u het Pluspakket erbij af.

Extra zekerheid met het Pluspakket
De Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren biedt een uitstekende dekking. Deze dekking kunt u echter nog completer maken door de verzekering uit te breiden met het Pluspakket. Dit biedt vele extra’s, zoals uitbreiding van het verzekeringsgebied, een hogere uitkering bij onvermogen van de tegenpartij en rechtsbijstand bij vermogensbeheer en fiscale zaken.

Verhoging externe kostendekking tot €22.689
De kosten van externe deskundigen (doorgaans advocaten) en van procedures zijn verzekerd tot een bedrag van
€ 11.345 per geval. Meestal is dit voldoende. Toch kan het goed zijn om het verzekerd bedrag voor externe kosten te verhogen. Hoge kosten kunnen zich met name voordoen bij zaken met betrekking tot het eigen huis en bij arbeidsconflicten. Daarvoor kiest u de veiligste weg door het verzekerd bedrag voor externe kosten te verhogen naar € 22.689.

Geen eigen risico
De Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren kent geen eigen risico. Wel geldt een franchise van €227. Dit betekent dat u alleen aanspraak kunt maken op rechtsbijstand als het belang minimaal € 227 is. Deze franchise is niet van toepassing bij verhaal van schade in het verkeer en bij strafzaken.

Uitkering bij onvermogen tegenpartij
Wanneer de tegenpartij na een onrechtmatige daad moet betalen, maar daarvoor geen middelen heeft, vergoeden wij een bedrag van maximaal € 1134 (eigen risico €113).

Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers

Ruime dekking
Met de Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers zijn u, uw gezin en eventuele reisgenoten verzekerd. In de auto, op de fiets, wandelend op het strand, waar dan ook. In heel Europa en de landen rondom de Middellandse Zee. Ook de gemachtigde bestuurder is standaard meeverzekerd. Is er na een ongeluk een conflict over bijvoorbeeld auto-, (brom)fiets- of letselschade? Of hebt u een geschil met uw autodealer of reisbureau? Laat meteen een van onze juristen voor u aan de slag gaan en zorgen voor uw recht!

Extra zekerheid met het Pluspakket
Met het Pluspakket breidt u de verkeersdekking uit tot de gehele wereld. Bovendien heeft u recht op direct en onbeperkt advies bij alle juridische vragen en/of conflicten. Dus ook bij zaken die niets met verkeer te maken hebben, bijvoorbeeld contracten, consumentenzaken, werk of inkomen, van alle gezinsleden. Zodra u een juridische vraag hebt, hoeft u maar te bellen voor deskundig, telefonisch advies.

Geen eigen risico
De Rechtsbijstandverzekering voor Verkeersdeelnemers kent geen eigen risico. Wel geldt een franchise van € 113. Dit betekent dat u alleen aanspraak kunt maken op rechtsbijstand als het belang minimaal € 113 is. Deze franchise is niet van toepassing bij verhaal van schade in het verkeer en bij strafzaken.

Uitkering bij onvermogen tegenpartij
Wanneer de tegenpartij na een onrechtmatige daad moet betalen, maar daarvoor geen middelen heeft, vergoeden wij een bedrag van maximaal € 1134 (eigen risico €113).